Strategije selekcije

Selekcijom u nekoliko koraka do objektivne procene

Zavirite ispod površine i otkrijte stvarne potencijale Vašeg kandidata! Kakvi su njegovi potencijali za timski rad i kakav mu je radni učinak? Da li je kandidatova samoprocena realna?

Povećajte pouzdanost Vaših kadrovskih odluka pomoću objektivnih procedura selekcije!

Kadrovske odluke imaju dugotrajne posledice – uštedite novac pravim odabirom. Naši Struktuirani intervjui – koji se obavljaju sa odgovarajućim kandidatima – i sveobuhvatna HILL Analiza kompetenci©  obezbediće Vam pouzdan osnov za donošenje odluka.

Da li želite da posmatrate kandidate u socijalnoj interakciji?

Odlučujući se za dodatne module "Vrednovanje po svim kriterijumima" i "Asesment" dobijate šansu da dodatno poboljšate selekciju i da uvidite veštine kandidata u interakciji sa drugima.

 

„Kandidat koji na početku izgleda kao odgovarajući, ne mora to obavezno i ostati. Više puta sam se iznenadio. Stručni utisci stečeni tokom intervjua i Analiza potencijala pružaju mogućnost za bolji uvid i omogućavaju mi da tačnije procenim kandidata. Tokom sprovođenja Assessment Centra, pruža mi se šansa za dalju procenu i pravljenje razlike među kandidatima. Na kraju krajeva, od velike je važnosti kako će se pojedinac uklopiti u tim.“ Günter Frühmann, Managing Director HILL International Linz

HILL International Srbija
Mina Čandrlić
Managing Partner

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference