Outplacement

Otpuštanje zaposlenih je veoma osetljiva tema, a zbog sve većih pritisaka konkurencije ono danas postaje sve važnije.

Razvijte kulturu korektnog procesa otkaza!

Odnoseći se prema zaposlenima sa poštovanjem pokazujete korporativnu socijalnu odgovornost i pomažete onima koji koji su izgubili posao da započnu iznova. Istovremeno doprinosite pozitivnom imidžu Vaše kompanije kao i radnoj atmosferi.

Podrška koja olakšava brzu preorijentaciju i ponovni pristup na tržište rada

Naše individualne i grupne usluge povećavaju motivaciju i otkrivaju nove profesionalne perspektive. Individualno prilagođeni paketi nude ciljanoj grupi pojedinaca emocionalnu podršku i stručnu pomoć. Na taj način im se olakšava proces povratka na tržište rada.

Stručnjak za zapošljavanje sa dugogodišnjim iskustvom konsultanta za razvoj karijere

Zahvaljujući našem sektoru za lično savetovanje – HILL Individual – posedujemo dugogodišnju stručnost i održavamo odlične kontakne sa poslodavcima i javnim institucijama.

HILL International Srbija
Mina Čandrlić
Managing Partner

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference