header

Naša filozofija

Mi verujemo da ljudi koji razviju svoj pun potencijal na pravoj poziciji mogu promeniti organizacije, pa čak i više od toga. Svaka osoba, svaki tim, svaka kompanija je jedinstvena i može da ponudi mnogo mogućnosti. 
 
Želimo da pomognemo da se ovaj potencijal prepozna i razvija, da mu se omogući prostor za delovanje. To je ono što nas motiviše i to je ono što mi radimo. 
Humanizam i metodologija su neodvojivo vezani uz naše ime. Mi ulazimo u najdublju konverzaciju i koristimo psihološke alate da dovedemo u zajedništvo ljude, timove i organizacije na način koji osigurava saradnju za dobrobit svih strana.
Mina Jokić
Managing Partner

Mina

Jokić