Oglas je istekao 01.05.2012.
Pregledajte aktuelne oglase u našoj sekciji Oglasi za posao
BRAMAC krovni sistemi d.o.o., deo Monier grupe,, jedan je od vode?ih proizvo?a?a krovnih pokriva?a i sistema u centralnoi i isto?noj Evropi. U cilju daljeg uspešnog razvoja kompanije i proširenja tržišta tražimo pouzdanog, zrelog i odgovornog lidera za poziciju
 

Menadžer prodaje

 
Uslovi: 
 • univerzitetsko obrazovanje ekonomskog ili tehni?kog usmerenja
 • jako prodajno iskustvo u vo?enju tima
 • iskustvo u oblasti prodaje gra?evinskog materijala i poznavanje tržišta ?e biti zna?ajna prednost
 • odli?no poznavanje nema?kog i/ili engleskog jezika
 • razvijene PC veštine – sa naglaskom na znanju i brzini rada u Excel-u i PowerPoint-u
 • precizan i analiti?an menadžer, usmeren na ciljeve
 • izgra?ene veštine komunikacije, organizacije i vo?enja saradnika
 • orijentacija na direktnu komunikaciju sa kupcima i spremnost na ?esta putovanja
 
Opis posla: 
 • odgovornost za postizanje dogovorenih strateških i operativnih ciljeva
 • kreiranje budžeta i godišnjih planova prodaje i distribucije
 • godišnji pregovori sa distributerima i klju?nim kupcima
 • organizacija, vo?enje, podrška i kontrola prodajnog tima
 • unapre?enje ukupnih rezultata prodaje kroz u?vrš?ivanje prodajnih aktivnosti, izveštavanja, interne saradnje i razmene informacija
 • kontinuirano izveštavanje i analiza rezultata u odnosu na planove, tržište i konkurenciju
 • pra?enje boniteta i kreditne sposobnosti kupaca
 
Mi Vam nudimo odgovornu i dinami?nu poziciju u multikulturalnoj sredini i kompanije sa jakom perspektivom na doma?em tržištu. Odli?ni uslovi rada i mogu?nost daljeg profesionalnog razvoja su sastavni deo ove pozicije.
 
Ukoliko smatrate da možete doprineti daljem rastu naših prodajnih rezultata, molimo Vas da svoju prijavu i biografiju na nema?kom ili engleskom jeziku pošaljete isklju?ivo na adresu našeg konsultanta za kadrove, uz zagarantovanu diskreciju.
 
HILL International, Beograd, Ruzveltova 45, tel/fax: +381 11 3294 500
 
Početak oglasa: 18.01.2012.