Lična SWOT analiza

objavljeno:
 
Sigurno ste do sada čuli za pojam SWOT analize. On se obično povezuje sa strateškim odlukama biznisa, kompanija i organizacija, a predstavlja oblik identifikacije važnih faktora kojim se može ustanoviti trenutno stanje jedne organizacije ili strukture. Naziv SWOT potiče od engleskih reči i oznaka je za akronim:
 
 • S(trengths) – Snage
 • W(eaknesses) – Slabosti
 • O(pportunities) – Prilike
 • T(hreats) – Opasnosti 
 
 
Kada razmišljamo o različitim oblicima analize i koristima koje analiza trenutnog stanja može da da, zašto ne bismo SWOT primenili na primer sopstvene ličnosti i time unapredili sebe? U današnje vreme opšteg brzog rasta i razvoja konstantno smo izloženi pritisku društva da stalno napredujemo i usavršavamo se. Možda SWOT analiza može da nam pomogne?
 
Kako da SWOT analizu primenimo na sopstvenu (ili tuđu) ličnost?
 
Prilikom razmišljanja o sopstvenim snagama, slabostima, prilikama i potencijalnim opasnostima, najpre treba biti realan. Važno je odrediti ne bilo kakve prednosti, slabosti, prilike ili pretnje, već one koje su relevantne za datu situaciju. Svakako da imate više dobrih osobina, ali koliko je važno to što se lepo smejete prilikom prijavljivanja za posao? Da li je značajno to što imate ružan rukopis prilikom izrade kalkulacije cene za kupca? 
 
Ukoliko se pitate koliko je vaša realnost u podudarnosti sa onim kako delujete drugima – proverite to kod prijatelja, kolega, poznanika, partnera. Pitajte ih kako vas doživljavaju u različitim situacijama, ukrstite to sa onim što vi mislite o sebi i pokušajte da pronađete svoje:
 
Snage – Šta je ono u čemu ste bolji od drugih? U čemu ste uspešniji? Šta je ono što radite dobro u odnosu na zadati problem ili cilj? Šta je ono što vam daje prednost u odnosu na druge ljude iz kategorije sa kojom se poredite? Zašto ste uspešni? Zašto su ljudi zadovoljni vama? Zašto vole da sarađuju sa vama?
 
Slabosti – Koje su to oblasti u kojima niste na ‘nivou zadatka’? Koja su vaša ograničenja? Gde je vaša granica mogućnosti? Šta ne znate? Šta ne znate da ne znate? Koju svoju osobinu treba da ublažite da biste bili bolji? Koju biste osobinu najradije eliminisali? Koju vašu osobinu bi ljudi iz vašeg okruženja najradije eliminisali, da mogu?
 
Prilike – Koje aktivnosti biste mogli da preduzmete, a što bi moglo da doprinese ispunjavanju vaših ciljeva? Koji spoljašnji faktori vam ‘idu na ruku’? Šta se traži na tržištu što vi možete da donesete, za razliku od drugih koji se toga nisu setili? Koje su šanse za vaš razvoj? Koji su trendovi posla kojim se bavite?
 
Opasnosti – U kojim oblastima ili situacijama ste naročito osetljivi? Kontakti sa kojim ljudima vas dovode u situacije u kojima ne možete da se kontrolišete? Gde treba da usmerite svoje napore da biste napredovali? Koji trendovi posla kojim se bavite mogu da naškode vašem razvoju? Da li neka promena može da ugrozi vaš ugled i integritet? Čega treba da se klonite?
 

Postavite sebi ova pitanja najpre kako biste upoznali sebe, a potom i da biste shvatili:

 • Kako možete iskoristiti svoje jake strane kako biste iskoristili prilike koje vam se pružaju?
 • Kako možete iskoristiti prilike kako biste se sačuvali od opasnosti?
 • Kako vaše slabosti mogu uticati na korišćenje prilika?
 • Kako vaše jake strane mogu uticati na odbranu od potencijalnih opasnosti?
SWOT analiza vam ne nudi nikakva rešenja, ali vam daje mogućnost da identifikujete oblasti koje želite da pojačate ili smanjite, da organizujete informacije do kojih dođete i izgradite sebe u pravcu u kojem želite.
 
 • Pojačajte svoje jake strane
 • Minimizujte slabosti
 • Proširite svoje šanse
 • Definišite potencijalne opasnosti i pronađite strategije kako biste se sačuvali od njih

 

Autor: Milena Akšamović