Ličnost

Zahtevi radnog mesta raznovrsni su koliko i ličnosti. Finansijski direktori bi trebalo da preduzimaju akcije koje nisu rizične i da se fokusiraju na činjenice, dok bi stručnjaci za zapošljavanje morali biti usredsredjenii na pojedinca i ne bi trebalo da budu lakoverni!

Saznajte ko se najbolje uklapa!

Od suštinske je važnosti da se nečija ličnost uklapa u specifične zahteve određenog radnog mesta. Na taj način povećava se produktivnost rada, a zaposleni se osećaju motivisano i zadovoljno.

Holistička analiza u 45 minuta

Profil ličnosti utvrđuje se na osnovu 288 iskaza. Ispitivanje sa različitih stanovišta omogućuje preciznu analizu ponašanja i stavova u različitim životnim situacijama.

„Struktuirani inventar ličnosti čini jezgro HILL Analize kompetenci©. Bez obzira da li se koristi u oblasti Selekcije kadrova, Razvoja kadrova ili Profesionalnom savetovanju, usklađivanje karakteristika ličnosti i zahteva radnog mesta kao rezultat daje motivisane i zadovoljne zaposlene. A za posledicu imate zagarantovan poslovni uspeh.“ Dr. Otmar Hil, Osnivač HILL International-a, tTorac HILL Analize kompetenci©

Za detaljnije informacije o HILL Analizi kompetenci© kontaktirajte nas odmah!

HILL International Srbija
Mina Čandrlić
Managing Partner

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference