HILL analiza kompetenci

Jedan od najznačajnijih faktora uspeha kompanije je dobro pozicioniranje zaposlenih u organizacionoj strukturi.

Unapredite vrednost i efikasnost

HILL Analiza kompetenci© utvrđuje ličnu i društvenu orijentaciju, sposobnosti i lične kvalitete koji se mogu optimalno iskoristiti prilikom selekcije i razvoja kadrova. Idealno radno mesto za svakog pojedinca se određuje upoređivanjem zahteva radnog mesta sa karakteristikama ličnosti.

Modularnost, višejezičnost & ekonomičnost

HILL Analiza kompetenci© dostupna je na 19 jezika – i standardizovana prema normama za pojedinačne države. Moduli se mogu primeniti nezavisno jedan od drugog.

35 godina razvoja u oblasti psihologije

Kontinuiran razvoj u skladu sa novim naučnim standardima garantuje najviši mogući kvalitet i tačnost.

„Bez obzira da li se HILL Analiza kompetenci© primenjuje u oblasti Selekcije kadrova, Razvoja kadrova, ili Profesionalnom savetovanju, usklađivanje karakteristika ličnosti i zahteva radnog mesta kao rezultat daje motivisane i zadovoljne zaposlene i, najzad, garantuje poslovni uspeh.“ Dr. Otmar Hil, Osnivač HILL International-a, Tvorac HILL Analize kompetenci©

Za detaljnije informacije o HILL Analizi potencijala© kontaktirajte nas odmah!

HILL International Srbija
Mina Čandrlić
Managing Partner

© 2013 HILL International |  Home| Mapa sajta| Reference