Job expired on 30.01.2018.
View current job openings in our Job section

 

 

 

 

 

Naš klijent je Carrier, kompanija koja je izgrađena na Willis Carrier-ovom izumu moderne klimatizacije 1902 godine. Danas je Carrier svetski lider u rešenjima za grejanje, klimatizaciju i rashladu. Kontinuirano se nadograđuju na osnovama svoje istorije dokazanih inovacija u domenu novih proizvoda i usluga koje unapređuju globalni komfor i efikasnost. Kako bi podstakli dalji razvoj aktivnosti na tržištu Srbije, trenutno im je potreban

 

Servisni tehničar

Zahtevi:

 • diploma srednje škole i stručna obuka iz domena rashladnih sistema
 • minimum 2 godine iskustva u instaliranju i održavanju rashladne opreme
 • praktično iskustvo sa elektronskim komponentama / sposobnost čitanja i tumačenja dijagrama i šema strujnih kola
 • fokus na podršku klijentima uz dokazanu sposobnost stvaranja i održavanja dobrih odnosa sa njima
 • orijentacija na rezultate, samostalnost, pouzdanost i nezavisnost u radu
 • tačnost i dobre organizacione veštine uz fleksibilnost u radu
 • konverzacijski nivo znanja engleskog jezika je obavezan, dok je znanje nemačkog jezika prednost
 • informatička pismenost (MS Office)
 • vozačka dozvola i iskustvo u vožnji

 

Odgovornosti:

 • terenska instalacija opreme, utvrđivanje problema, popravka i održavanje rashladne opreme
 • efikasna postprodajna podrška klijentima, rešavanje prigovora i administriranje dokumentacije vezane za njih
 • uspostavljanje i održavanje odnosa sa klijentima i razumevanje potreba klijenata
 • saradnja sa dobavljačima i podizvođačima i podrška izvođenju projekata kroz koordinaciju sa uključenim stranama
 • preuzimanje projekata od projektnog odeljenja, provera relevantne dokumentacije i izvršavanje traženog održavanja i popravki
 • priprema izveštaja o servisu kroz prikupljanje, analizu i sumiranje informacija o popravkama
 • povremena podrška prodaji vezana za specifične zahteve klijenata

Naš klijent Vam nudi veoma dobre radne uslove u međunarodnom, razvojnom okruženju, priliku za dalji profesionalni razvoj i paket nagrađivanja u skladu sa postignutim rezultatima.

Ako verujete da ste prava osoba za Carrier tim, molimo Vas pošaljite CV i aplikaciono pismo na engleskom jeziku na našu e-mail adresu, uz zagarantovanu diskreciju.

HILL International, Beograd, Ruzveltova 45, tel/fax: +381 11 3294 500

E-mail: prijava@hill.rs

 

 

 

 

Job duration: 25.10.2017.