Job expired on 14.11.2016.
View current job openings in our Job section
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naš klijent je Saint-Gobain, svetski lider na građevinskom i habitat tržištu, proizvodi, dizajnira i distribuira građevinske materijale, pružajući inovativna rešenja u cilju očuvanja ekologije i energetske efikasnosti. Saint-Gobain posluje u 64 zemlje, sa oko 193.000 zaposlenih širom sveta i prometom, u 2012. godini, od 43,2 milijarde eura. Saint-Gobain u Srbiji posluje kroz svoje tri aktivnosti: Isover, Rigips i Weber i pruža lokalnom tržištu inovativna rešenja odgovarajući na zahteve tržišta. 
 
Za podršku njihovom objedinjenom odeljenju računovodstva tražimo iskusnog i spretnog kandidata za poziciju
 

Samostalni računovođa

 
Uslovi:
 • VŠS / VSS ekonomskog usmerenja
 • višegodišnje iskustvo u samostalnom vođenju računovodstva u proizvodnoj illi trgovačkoj delatnosti
 • iskustvo u radu sa internacionalnim kompanijama je prednost
 • posedovanje sertifikata za računovođu je prednost
 • poznavanje poreskih propisa i računovodstvenih standarda
 • napredno znanje rada na računaru
 • detaljna orijentacija, samostalnost i posvećenost u radu
 • odgovornost, preciznost i sistematičnost
 • spremnost na timski rad
 
Opis dužnosti:
 • koordinacija rada tima za računovodstvo
 • odgovornost za pravovremeno sastavljanje mesečnih izveštaja za sva povezana lica 
 • praćenje i primena zakonske regulative (za sledeće oblasti: računovodstvo, poreski propisi, transferne cene, povezana lica, finansije, devizno poslovanje, trgovina…)
 • učestvovanje na obukama iz svog delokruga rada
 • obračun i podnošenje PDV prijava
 • kontrola prihoda, rashoda i poreskih računa za automatski proknjižene transakcije u ERP-u
 • kontrola i podnošenje poreskih prijava
 • sastavljanje završnog računa i odgovornost za njegovu ispravnost i usklađenost za zakonskim regulativama i normativima
 • izveštavanje ka NBS
 • saradnja sa revizorskom kućom prilikom godišnje revizije
 • predlaganje mera i učestvovanje u unapređenju i optimizaciji ERP sistema za oblast računovodstva
 • funkcionalno izveštavanje prema finansijskom direktoru
 
Naš klijent Vam nudi priliku da budete deo internacionalnog i dinamičnog okruženja, uz odlične uslove rada u profesionalnom i posvećenom timu.
 
Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da svoju prijavu sa biografijom pošaljete na mail adresu našeg konsultanta za kadrove, uz zagarantovanu diskreciju.
 
HILL International, Beograd, Ruzveltova 45, tel/fax: +381 11 3294 500
 
Job duration: 30.09.2016.