Job expired on 12.06.2012.
View current job openings in our Job section

 

Naš klijent je grupacija koja u svom sastavu sadrži lanac maloprodajnih objekata specijalizovane namene. Za potrebe unapre?enja i bolje organizacije njihovog poslovanja, potrebna im je stabilna, iskusna i istrajna osoba za poziciju
 

Koordinator maloprodaje / Izvršni direktor 

 
Uslovi: 
  • visoka stru?na sprema i višegodišnje iskustvo u vo?enju timova
  • iskustvo u radu sa maloprodajnim objektima (specijalizovanim) 
  • ?vrst i samosvestan menadžer sa odli?nim veštinama argumentacije, prezentacije i pregovaranja
  • odgovornost, istrajnost, fleksibilnost, analiti?nost
  • spremnost na ?este terenske obilaske objekata
 
Opis posla: 
  • unapra?enje rezultata poslovanja kroz kontrolu, organizaciju i koordinaciju poslovnih aktivnosti maloprodajnih objekata
  • unapre?enje odnosa sa postoje?im dobavlja?ima, kao i odabir i pregovaranje sa novim
  • stalni kontakt, redovni obilasci i kontrola rada maloprodajnih objekata
  • analiza rezultata, pra?enje tržišta i konkurencije, te identifikacija i argumentacija predloga mera za unapre?enje
  • redovno izveštavanje prema menadžmentu kompanije 
 
Nudimo Vam zahtevnu i izazovnu poziciju u okviru doma?e grupacije uz dobre uslove rada i mogu?nost profesionalnog napredovanja.
 
Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da svoju prijavu sa biografijom pošaljete na našu mejl adresu, uz zagarantovanu diskreciju.
 
HILL International, Beograd, Ruzveltova 45, tel/fax: +381 11 3294 500
 
E-mail: prijava@hill.rs 
Job duration: 16.04.2012.